Blog

Firma Davines z odnowionym certyfikatem B Corporation

Odnowiliśmy certyfikat B Corporation

W 2020 roku podnieśliśmy poprzeczkę zrównoważonego rozwoju, odnawiając certyfikat B Corporation. Tym samym Davines potwierdził swój rosnący wkład w czynienie dobra dla świata.

Dbałość Davines o zrównoważony rozwój został doceniony przez organizację Benefit Corporation zrzeszającą firmy, dla których etyka i proekologiczne podejście to kluczowe wartości działalności. Dołączyliśmy do tego grona w 2016 roku po pozytywnej ocenie jednostki certyfikującej B Lab. Cztery lata później otrzymaliśmy recertyfikację z wynikiem 117,4 pkt. (o 18,4 pkt. większym niż w 2016 r.). B Lab dokonuje oceny w oparciu o punktację, która mierzy stopień zaangażowania firmy w pięciu obszarach: zarządzanie, pracownicy, społeczność, środowisko naturalne i klienci.

 

 

Najlepsze praktyki

Na osiągnięty wynik złożył się szereg rozwiązań podejmowanych przez Davines w zgodzie z zasadami odpowiedzialnego biznesu oraz dbałości o społeczeństwo. Neutralność węglowa wszystkich oddziałów grupy na całym świecie jest szczególnie istotna w tym względzie i została osiągnięta poprzez redukcję i kompensację emisji dwutlenku węgla. W tym celu od 11 lat organizujemy Dzień Zrównoważonego Piękna (ang. Sustainable Beauty Day), w ramach którego angażujemy fryzjerów i ich klientów do zbiórki funduszy na zakup sadzonek drzew – finałem akcji jest zalesianie terenów zubożałych w drzewostan. Siedziba Davines i zakład produkcyjny w Parmie pozyskują energię elektryczną ze źródeł odnawialnych, paneli fotowoltaicznych i biometanu. Wszystkie odpady wytworzone przez zakład produkcyjny są przetwarzane poprzez recykling i ich konwersję na energię. Wspieramy bioróżnorodność życia na Ziemi, korzystając w produkcji z ekstraktów pochodzących z włoskich tradycyjnych gospodarstw, uprawiających rośliny zagrożone wyginięciem. W raporcie B Lab wyróżniono stworzenie i rozwijanie przez firmę Kodeksu Etycznego – pracownicy kierują się wartością przejrzystości zarówno w kontaktach wewnętrznych, jak i zewnętrznych (z dostawcami). Podczas oceny doceniono również zaangażowanie społeczności Davines na rzecz społeczności lokalnej poprzez rozwój firmowych inicjatyw wolontariackich oraz projektów z zakresu marketingu społecznego.

Grupa Davines, podobnie jak wszystkie firmy zrzeszone w ramach B Corporation, z każdym rokiem maksymalizuje swój pozytywny wpływ poprzez poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań problemów środowiskowych i społecznych oraz przestrzeganie najwyższych standardów wydajności, przejrzystości i odpowiedzialności.

 

Wyłącznym dystrybutorem marki Davines w Polsce jest Sustainable Beauty Sp. z o. o.

Designed with LOVE by OTREE

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share