Transparentność

Nasze opakowania

Zrównoważone opakowania:

1. Opakowania zostały zaprojektowane z uwzględnieniem celu, jakim jest rezygnacja z wykorzystywania materiałów pierwotnych pochodzących z paliw kopalnych oraz możliwość ponownego przetworzenia ich po okresie przydatności.

2. Chociaż konieczne jest przechowywanie, konserwowanie i ochrona produktu, dbamy o to, aby miały one minimalny wpływ na środowisko.

3. W Davines dążymy do wykorzystania minimalnej ilości materiału niezbędnego do utrzymania prawidłowej funkcjonalności opakowania.

4. Priorytetowo traktujemy używanie tylko opakowania podstawowego, aby uniknąć dalszego pakowania zewnętrznego, jednak – gdy korzystamy z dodatkowych opakowań – wybieramy takie materiały, które nadają się do przetworzenia lub kompostowania.

5. Staramy się wybierać opakowania z tego samego materiału, które można łatwo oddzielić w celu zbiórki i recyklingu.

6. Współpracując z naszymi dostawcami surowców, stosujemy zaawansowane rozwiązania w celu zmniejszenia ilości wytworzonych odpadów.

Strategia badań i rozwój opakowań

Wyłącznym dystrybutorem marki Davines w Polsce jest Sustainable Beauty Sp. z o. o.

Designed with LOVE by OTREE

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share