EthioTrees

Korzenie naszej firmy leżą na styku zrównoważonego piękna i prawdziwego zaangażowania, przyjmującego również formę projektów pozytywnie wpływających na środowisko i społeczności lokalne. W ramach tej wizji powstał projekt EthioTrees, autorska inicjatywa kompensacji dwutlenku węgla w północnej Etiopii.

Dzięki EthioTrees Grupa Davines kompensuje 100%:

Dzięki EthioTrees Grupa Davines wspiera regenerację gruntów i lasów w Etiopii, jednocześnie pomagając lokalnym społecznościom wiejskim w łatwiejszym dostępie do wody pitnej. Do realizacji projektu wybrano północny płaskowyż Etiopii, który jest zagrożony pustynnieniem, ale ma duży potencjał w zakresie odbudowy ekosystemu. W ramach inicjatywy społeczność lokalna sadzi rodzime gatunki drzew i krzewów, które pomagają przeciwdziałać pustynnieniu i umożliwiają skuteczną ochronę gleby.

Część środków przeznaczana jest również na cele społeczne, głównie na budowę zbiorników retencyjnych zaopatrujących wioski w wodę, dzięki czemu mieszkańcy nie muszą już pokonywać wielu kilometrów w poszukiwaniu wody pitnej. Davines otwiera także sale lekcyjne w szkołach, organizuje kursy zawodowe dla dorosłych i udostępnia materiały dydaktyczne.

Wyłącznym dystrybutorem marki Davines w Polsce jest Sustainable Beauty Sp. z o. o.

Designed with LOVE by OTREE

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share