Ludzie

Kampanie B Corp

W 2017 roku razem z 420 polskimi fryzjerami przeprowadziliśmy pierwszą kampanię B Corp. Klienci salonów zgłaszali swoje pomysły na to, jak Davines mógłby pomóc najbardziej potrzebującym w ich otoczeniu. W ramach kampanii zebrano 257 pomysłów. Spośród nich wybrano trzy zwycięskie projekty, których realizację Davines postanowił sfinansować: wyposażenie studenckiej kliniki medycznej dla osób w trudnej sytuacji życiowej, warsztaty dla młodzieży nt. wyzwań, z jakimi mierzą się osoby starsze, a także budowa placu zabaw przy istniejącym Domu Dziecka.

2 lata później postanowiliśmy przywrócić uśmiech na twarzach dzieci z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego w Opatowie (woj. świętokrzyskie).

Przebywa tam 16 dzieci powyżej 10. roku życia, potrzebujących szczególnej opieki: upośledzonych w stopniu umiarkowanym i lekkim, z autyzmem, porażeniem mózgowym, hiperkinetycznymi zaburzeniami zachowania i emocji, a także agresywnych i autoagresywnych. Wychowawcy starają się zapewnić podopiecznym odpowiedni rozwój emocjonalny oraz umysłowy, aby przystosować je do życia w społeczeństwie. Placówka wymaga stałych remontów, gdyż wychowankowie często niszczą meble czy drzwi podczas ataków, np. agresji, autoagresji, demonstracji czy furii.

Sen o Wiktorii

Jestem jedynym dzieckiem w Polsce i nielicznym na świecie chorym na Femoral Facial Syndrome (bardzo rzadkie schorzenie powodujące szereg wad ortopedycznych). Choć mam dopiero 2 lata, w Polsce jestem skazana na amputację i kalectwo, a ja pragnę chodzić tak jak Ty! Jedynym ratunkiem dla mnie jest kosztowna operacja w USA. Dr. Paley dał mi nadzieję na normalne życie – niestety operacji nie da się przeprowadzić w Polsce, to bardzo skomplikowany przypadek.

Polski odział Davines zaangażował 400 salonów w całej Polsce w akcję zbierania plastikowych nakrętek wśród klientów. Wszystkie zgromadzone nakrętki trafiły do rodziny Wiktorii, która przekazała je firmom zajmującym się recyklingiem. Fundusze pozyskane ze sprzedaży zostały przeznaczone na sfinansowanie operacji dziewczynki.

Edukacja dla życia

Aktywnie współpracujemy z Inercoiffure Mondial, fryzjerską fundacją non-profit, w celu wsparcia programu Education for Life. Przekazujemy środki finansowe na organizację szkoleń dla młodych talentów. 

Inercoiffure Mondial ta międzynarodowa organizacja, która stowarzysza najlepszych specjalistów w branży i prowadzi bezpłatne programy szkoleniowe dla młodych ludzi, którzy chcą wejść do świata profesjonalistów kosmetycznych, ale nie mają wystarczających zasobów finansowych do podjęcia działań w tym kierunku.

Wyłącznym dystrybutorem marki Davines w Polsce jest Sustainable Beauty Sp. z o. o.

Designed with LOVE by OTREE

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share